Facebook

DÁREK

Při nákupu nad 500,- dostanete jako dárek obal LUNA ⌀14.

Anketa
Co je pro Vás při nákupu v e-shopu Plastia důležité?
4 % (10)
7 % (18)
3 % (8)
20 % (52)
58 % (154)
9 % (24)

Celkem hlasovalo: 266

Podmínky vrácení peněz

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo dle § 53 odst. 7 Občanského Zákoníku od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží).

Pokud se rozhodnete využít tohoto práva, je nutné učinit následující:

1. Projevit svoji vůli odstoupit od smlouvy a to nejlépe formou e-mailu, kde uveďte: vaše jméno, adresu, číslo faktury (či daňového dokladu), číslo účtu na který bude vrácená částka za zboží převedena. Není vyloučeno učinit projev vůle odstoupit od smlouvy i jiným vhodným způsobem, např. doporučeným dopisem, telefonním kontaktem. Email však vše urychlí. Pozor! Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14. den od převzetí plnění (dodání zboží).

2. Vrácené zboží musí být kompletní, včetně příslušenství a dodaných dokladů (návod, záruční list apod.), nepoškozené, bez známek opotřebení, nejlépe v originálním nepoškozeném obalu.

3. Zboží zašlete na naši adresu (doporučujeme zboží pojistit) – v žádném případě na dobírku.

4. Po doručení vraceného zboží Vám bude vystaven a odeslán do 5 dnů dobropis, který podepsaný vrátíte na naši adresu. Vaše finanční prostředky obdržíte nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující.

5. Při nesplnění podmínky č. 1 nedochází k účinnému odstoupení od smlouvy. Při nesplnění podmínky č. 2 je Vaše odstoupení účinné, ale prodávající je oprávněn vracenou částku ponížit o vzniklé snížení hodnoty vrácené věci (zboží je poškozené, nekompletní atd.), tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy bez jakékoli sankce.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání